Poistením nehnuteľnosti si ochránite nielen dom, ale aj garáž a vedľajšie budovy

K domu neodmysliteľne patria stavby ako garáž či dielňa. Tie možno ešte viac podliehajú hrozbám krádeže alebo iného poškodenia, pred ktorým sa treba chrániť. S poistením nehnuteľnosti však ochránite aj garáž a ďalšie vedľajšie budovy. Základom všetkého je poistenie nehnuteľnosti, ktorým si ochránite dom, byt či rekreačnú budovu v prípade škodovej udalosti. K poisteniu je možné pripoistiť aj garáž, vedľajšie budovy, vonkajší bazén alebo zodpovednosť za škodu.

Proti krádežiam a vandalom

Pripoistenie garáže, vedľajších budov a bazénu však nespadá k poisteniu nehnuteľnosti, ale tvorí službu, za ktorú si doplácate. Na základe metrov štvorcových týchto objektov vám poisťovňa určí, aká bude výsledná suma.

Ale že sa toto pripoistenie oplatí, sa presvedčíte napríklad pri garážach, ľahko prístupných verejnosti, ktoré sa často stávajú cieľom vandalov a zlodejov. Medzi škodové udalosti sa ale ráta aj odcudzenie alebo vandalizmus, a tak môžete materiálne ujmy zmierniť vďaka tomuto pripoisteniu.

Čo s hnuteľným majetkom?

Ak ste sa stretli s pojmom poistenie domácnosti, neberte ho ako alternatívu vyššie spomenutého poistenia nehnuteľnosti. Zásadným rozdielom medzi týmito službami je to, že kým poistením nehnuteľnosti chránite dom, byt alebo chatu, poistením domácnosti chránite nábytok, náradie a všetok hnuteľný majetok. Preto je nanajvýš vhodné zriadiť si oboje naraz.

Čo sa považuje za poistnú udalosť?

Celkom bežným javom sú živelné pohromy, ako je požiar, úder blesku, zosuv pôdy či záplavy, ktorých ujmy môžete zmierniť, ak svoje bývanie vopred poistíte. Rovnako sa môžete vyhnúť veľkým finančným stratám v prípade krádeže, uniknutej vody v dome alebo poškodenia fasády nehnuteľnosti divo žijúcimi zvieratami a hmyzom.

Už vyššie spomenuté dielne a garáže sú v prvom rade úložiskom pracovného náradia a rôznych strojov, ktoré pracujú pomocou elektromotorov. Ak by došlo k ich poškodeniu skratom alebo prepätím, poisťovňa vám na základe poistenia vyplatí poistné plnenie.

Asistenčné služby k poisteniu bezplatne

Ak ste ešte žiadnu škodovú udalosť neriešili, ťažko viete odhadnúť, čo v takej situácii urobiť. Aj na to sú však klientom k dispozícii asistenčné služby, poskytované k poisteniu nonstop a bezplatne. Asistenčné služby vám pomôžu od prvých momentov nahlasovania poistnej udalosti až po organizovanie prípadnej pomoci a úhradu nákladov na odstránenie havarijnej situácie.
Spomedzi viacerých asistenčných služieb môžete využiť aj právnu asistenciu alebo sa informovať, ako treba postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti.